Máy trụng luộc bạch tuộc

Máy trụng luộc bạch tuộc với yêu cầu tự động hoặc bán tự động. Sử dụng tại công ty TNHH Đông Lâm với kho lạnh từ 2.000 tấn đến 3.000 tấn.

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
Thông tin chi tiết
    Máy trụng luộc bạch tuộc với yêu cầu tự động hoặc bán tự động. Sử dụng tại công ty TNHH Đông Lâm với kho lạnh từ 2.000 tấn đến 3.000 tấn. 
Liên hệ