Máy móc - thiết bị phục vụ chế biến hạt điều

Máy móc - thiết bị phục vụ chế biến hạt điều: máy tách nhân, máy bóc vỏ lụa, máy bắn màu, hân size;

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ
Thông tin chi tiết
    Máy móc - thiết bị phục vụ chế biến hạt điều: máy tách nhân, máy bóc vỏ lụa, máy bắn màu, hân size;
Liên hệ