Máy móc- Thiết bị phục chế biến hạt điều

Máy móc- Thiết bị phục chế biến hạt điều - Máy tách nhân; - Máy bóc vỏ lua; - Máy bắn màu, phân Size.

 • Ngày đăng
 • Ngày hết hạn
 • Đã hết hạn
Thông tin chi tiết
  - Máy tách nhân;
  - Máy bóc vỏ lua;
  - Máy bắn màu, phân Size.
  Các yêu cầu CN/TB cần đáp ứng:
  Nguyên, vật liệu chế tạo, sư dụng: Đảm bảo các yêu cầu về Vệ sinh – An toàn – thực phẩm;
  Mức độ tự động hóa của quy trình: Tự động hóa hoặc bán quy trình.
  Định mức kinh tế kỹ thuật hiện có và/hoặc yêu cầu gia tăng: sử dụng hiệu quả hơn máy móc thiết bị hiện có.
Liên hệ