Máy cắt CNC

Máy CNC công suất >=50 KVA. Mặt bằng bố chí thiết bị 10.000 m 2. Thời gian hoàn vốn: 2 năm

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ
Thông tin chi tiết
    Máy CNC công suất >=50 KVA.
    Mặt bằng bố chí thiết bị 10.000 m 2.
    Thời gian hoàn vốn: 2 năm
Liên hệ