Hệ thống quan trắc môi trường nước hoàn toàn tự động

Cần đơn vị cung cấp, lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường. 

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
Thông tin chi tiết

    Cần đơn vị cung cấp, lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường. 

Liên hệ