Băng tải vận chuyển hàng hóa

Hệ thống tự động để sử dụng tại công ty TNHH Đông Lâm với kho lạnh từ 2.000 tấn đến 3.000 tấn.

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
Thông tin chi tiết
    Hệ thống tự động để sử dụng tại công ty TNHH Đông Lâm với kho lạnh từ 2.000 tấn đến 3.000 tấn. 
Liên hệ