Mới

Ống đong

Giá Liên hệ

  • Mã sản phẩm

Nhà cung cấp

Ống đong

+ Chất liệu: nhựa, thủy tinh các loại
+ Ống đong 25ml /0.5ml
+ Ống đong 50ml / 1.0ml
+ Ống đong 100ml / 1.0ml
+ Ống đong 250ml / 2.0ml
+ Ống đong 500ml / 5.0 ml
+ Ống đong 1000ml / 10.0ml
Sản phẩm liên quan