LĂNG PHUN TAY GẠT

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Bảo hành

Nhà cung cấp

Kích thước: 40mm
Trọng lượng: 1kg (D50) ; 1,1kg (D65)
Sản phẩm liên quan