LĂNG PHUN SEN (MACHINO - Khốp nối nhanh đầu cái)

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Bảo hành

Nhà cung cấp

Kích thước (mm) : D50 / D65
Chiều dài lăng: 24cm (D50/13mm), 25,5cm (D65/19mm)
Trọng lượng lăng: 2,1Kg (D50), 2,5kg (D65)
Sản phẩm liên quan