LĂNG ÁP BỒN (Kiểu HQ - lăng foam tạo bọt)

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Bảo hành

Nhà cung cấp

AFC 90
Ngỏ vào D76 – ngỏ ra D90
AFC 170
Đầu vô D90 – đầu ra D114
AFC 330
Đầu vô D114 – đầu ra D150
AFC 550
Đầu vô D220– đầu ra D168
Vật liệu: thép cacbon
Áp suất làm việc: 2,7 7kg/cm2
Áp suất đầu vào tối thiểu: 276 kPa
Áp suất đầu vào tối đa: 696kPa
Chiều cao: 79,5cm
Trọng lượng: 25,5kg
Sản phẩm liên quan