Mới

KHÓA HỌC BẢO TRÌ NĂNG SUẤT TOÀN DIỆN – TPM

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Hình thức thanh toán

Nhà cung cấp

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:
Nếu bảo trì được xem như là một khoa học và công nghệ chăm sóc sức khỏe máy móc thì bảo trì năng suất toàn diện (TPM) là một chương trình bảo trì liên quan đến một khái niệm mới về bảo trì nhà máy và thiết bị.

Mục tiêu của TPM rất toàn diện: giảm số lần ngừng máy và thời gian ngừng đến không, cải thiện tinh thần làm việc của nhân viên, giảm các chi phí sản xuất, tăng năng suất, nâng cao chất lượng, cải thiện an toàn và điều kiện làm việc, thỏa mãn khách hàng tốt hơn để nâng cao lợi nhuận.

Khóa học cung cấp các kiến thức cơ bản về TPM nhằm giúp các học viên tham gia thực hiện thành công một chương trình áp dụng TPM trong doanh nghiệp.
 


GIẢNG VIÊN: PGS. TS. PHẠM NGỌC TUẤN- Chủ nhiệm Bộ môn Chế tạo máy - Khoa Cơ khí - Trường Đại học Bách khoa TP HCM; Phó Chủ tịch Hội Cơ khí TP. HCM.

NỘI DUNG KHÓA HỌC: 
-          Lịch sử TPM.
-          Các mục tiêu của TPM.
-          Hiệu quả sử dụng thiết bị toàn bộ (OEE).
-          Các bước áp dụng TPM trong doanh nghiệp.
-          Tổ chức thực hiện TPM.
-          12 cột trụ của TPM.
-          5S.
-          Bảo trì tự quản (AM - Autonomous Maintenance).
-          Kaizen.
-          16 loại thiệt hại do bảo trì.
-          Bảo trì phòng ngừa.
-          Bảo trì để đảm bảo chất lượng.
-          Đào tạo.
-          TPM văn phòng.
-          An toàn, sức khỏe và môi trường.
-          Lập kế hoạch và kiểm soát bảo trì
-          Quản lý phụ tùng và tồn kho
-          22 kỹ thuật bảo trì cho TPM
-          Các bài tập ứng dụng
-          Dự án triển khai áp dụng các cải tiến trong công tác bảo trì

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:
·      Giảng dạy lý thuyết kết hợp với thực hành dưới dạng các bài tập, dự án, áp dụng những tri thức đã học vào thực tiễn sản xuất của doanh nghiệp.

·      Học viên làm và báo cáo cuối khóa về các dự án nêu trên.

TÀI LIỆU:
 
Tài liệu giảng dạy được thiết kế chuyên sâu về TPM, và được phát cho mỗi học viên một bộ
 

LIÊN HỆ:
Ms. Mai Trang– Phòng tư vấn đào tạo
HP: 0976.022.804

Công ty CP Năng Suất Xanh
Tel: (08) 39.484.494 - Fax: (08) 38.112.750
Email: info@nangsuatxanh.vn
Website: www.nangsuatxanh.vn
Sản phẩm liên quan