Mới

Hóa chất trong quá trình khai thác quặng

Giá 100,000 VND / Kilogam

  • Xuất xứ
  • Mã sản phẩm
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Nhà cung cấp

 
Danh mục hóa chất khai khoáng
Tên TA Tên TV Công thức SX-CL-ĐG  Công dụng 
Ammonium persulphate Amonipesunphat (NH4)2S2O8 TQ-CN-25kg Chất oxi hóa
Calcium hypochlorite Clorua vôi Ca(OCl)2 Nhật-70%-45kg Chất oxi hóa
Calcium hypochlorite Clorua vôi Ca(OCl)2 TQ-65%-40kg Chất oxi hóa
Calcium hypochlorite Clorua vôi Ca(OCl)2 TQ-70%-50kg Chất oxi hóa
Calcium hypochlorite Clorua vôi Ca(OCl)2 Inđô-65%-15kg Chất oxi hóa
Calcium hypochlorite Clorua vôi Ca(OCl)2 TQ-65%-15kg Chất oxi hóa
Caustic soda fleck 96% Natri hydroxit NaOH TQ-CN-200kg Chỉnh pH
Caustic soda fleck 96% Natri hydroxit NaOH TQ-96%-25kg Chỉnh pH
Caustic soda fleck 99% Natri hydroxit NaOH TQ-99%-25kg Chỉnh pH
Caustic soda pirl 99% Natri hydroxit hạt NaOH Tlan-99%-25kg Chỉnh pH
Hydrazin hydrate 65% Hydrazin hydrat 65% NH2.NH2.OH Pháp-CN-200kg Khử ra kim loại
Hydrazin hydrate 80% Hydrazin hydrat 80% NH2.NH2.OH Pháp-CN-200kg Khử ra kim loại
Hydrochloric acid Axit clohydric HCl VN-33%-30kg Chỉnh pH
Hydrofloric acid Axit flohydric HF TQ-50%-25kg Phá quặng
Hydrogen peroxide Oxi già H2O2 HQ-35%-30kg Chất oxi hóa
Hydrogen peroxide Oxi già H2O2 HQ-50%-30kg Chất oxi hóa
Hydrogen peroxide Oxi già H2O2 TLan-50%-30kg Chất oxi hóa
Lead acetate trihydrate Chì axetat Pb(CH3COO)2.3H2O VN-CN-25kg Phụ gia
Lead monoxid Chì oxit vàng PbO TQ-CN-50kg Phụ gia
Lead nitrate Chì nitrat Pb(NO3)2 VN-CN-25kg Phụ gia
Lead oxit red Oxit chì đỏ Pb3O4 TQ-CN-25kg Phụ gia
Mercurry Thủy ngân Hg Mü-CN-34,5kg Bắt vàng
Potasium permanganate Thuốc tím KMnO4 TQ-DD-50kg Chất oxi hóa
Potassium bromate Kali bromat KBrO3 TQ-CN-50kg Phụ gia
Potassium bromide kali bromua KBr TQ-CN-25kg Phụ gia
Potassium chlorate Kali clorat KClO3 TQ-CN-25kg Chất oxi hóa
Potassium cyanide Kali xyanua KCN Ấn độ-CN-50kg Hòa tan vàng
Potassium fericyanide Kali feryxyanua K3FeCN6 TQ-CN-25kg Phụ gia
Potassium ferocyanide Kali feroxyanua K4FeCN6 TQ-CN-25kg Phụ gia
Potassium hydroxide Kali hydroxit KOH ÂĐ-85%-25kg Chỉnh pH
Potassium iodate Kali Iốtđát KIO3 Chilê-DD-25kg Phụ gia
Potassium iodide Kali Iốtđua KI Chilê-DD-25kg Phụ gia
Sodium cyanide Natri xyanua NaCN Nhậtt-CN-50kg Hòa tan vàng
Sodium cyanide Natri xyanua NaCN Ấn độ-CN-50kg Hòa tan vàng
Sodium cyanide Natri xyanua NaCN Séc-CN-50kg Hòa tan vàng
Sodium cyanide Natri xyanua NaCN TQ-CN-50kg Hòa tan vàng
Sodium hydrosulfite Tẩy đường Na2S2O4 TQ-CN-50kg Khử ra kim loại
Sodium hydrosulfite Tẩy đường Na2S2O4 ý-CN-50kg Khử ra kim loại
Sodium metabisulfit Natri metabisunfit Na2S2O5 ý-CN-25kg Khử ra kim loại
Sodium metabisulfit Natri metabisunfit Na2S2O5 Đức-CN-25kg Khử ra kim loại
Sodium peroxide Natri peoxit Na2O2 TQ-90%-0,5kg Oxi hóa
Sodium sulfide Natri sunphua Na2S TQ-CN-25kg Phụ gia
Sodium sulfite Natri sunphit Na2SO3 TQ-CN-25kg Khử ra kim loại
Sodium sulfite Natri sunphit Na2SO3 ý-CN-25kg Khử ra kim loại
Sulfuaric acid axit sunphuaric H2SO4 VN-CN-40kg Chỉnh pH
TEA Triethanolamin   Malai-CN-232kg trợ nghiền
Thioure Thioure (NH3)2CS TQ-CN-25kg Phụ gia
Trichlocyanuric acid TCCA   Hàlan-90%-25kg Chất oxi hóa
Triclocyanuric acid powder TCCA bột   TQ-90%-25kg Chất oxi hóa
Zinc plate Kẽm tiêu Zn TQ-CN-50kg Khử ra kim loại
Sản phẩm liên quan