Mới

Cốc đong thấp thành có mỏ

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Mã sản phẩm

Nhà cung cấp

Cốc đong thấp thành có mỏ:

- Thang chia vạch dễ đọc
- Ghi chú trên nhãn của cốc
- Có mỏ tiện lợi cho việc rót chiết
- Độ dày đồng nhất - độ bền cao

Ứng dụng của cốc đong thấp thành có mỏ:

Sử dụng rộng rãi trong phòng thí nghiệm, phòng vi sinh...
Sản phẩm liên quan