Mới

Ca nhựa chia vạch

Giá Liên hệ

  • Mã sản phẩm

Nhà cung cấp

Mô tả ca nhựa chia vạch:

Thang chia vạch dễ đọc
Độ bền cao
Cốc có mỏ giúp dễ dàng cho việc rót, chiết
Độ dày thành cốc đồng nhất

* Ứng dụng: Rộng rãi trong phòng thí nghiệm
Sản phẩm liên quan