qqc việt nam

qqc việt nam

▲ Các quy trình đầy đủ các dây chuyền chế biến tôm bao gồm nấu ăn, làm mát nhiệt độ bình thường, làm mát bằng nước lạnh, phân phối rung, quicking đóng băng, nâng cao trình cho ăn, kính, khoanh thứ cấp,

▲ Toàn tuyến chạy tự động. Tốc độ và nhiệt độ được điều chỉnh. Easy openation và đang trong

qqcvietnam

QQC VIỆT NAM

◙ Áp nấu hơi. Nhiệt độ hơi nước có thể được điều khiển từ 90ºC-100ºC.
◙ Mỗi một phần của thiết bị có thể được nối, thêm vào hoặc xóa theo quy trình xử lý khác nhau.
◙ Tự động truyền đạt. Dễ dàng hoạt động. Tốc độ, nhiệt độ và chiều cao của các thiết bị được điều chỉnh.
◙ Các dây chuyền sản xuất có thể được sắp xếp theo hình dạng khác nhau theo địa điểm làm việc thực tế.